Szerelem - hogyan?

„A problémamegooriginalldás bűvöletében gyakran azt gondoljuk, hogyha valamiképpen meg tudnánk szabadulni az utunkban álló nehézségektől, ha végre mindent rendbe tennénk, akkor sikerülne tartósan boldog kapcsolatot létrehoznunk.

A szerelem útjai

Egy szerelem, a szerelmi kapcsolat azonban nem késztermék, hanem állandó mozgásban lévő folyamat- így aztán szüntelenül új kérdésekkel és próbatételekkel kerülünk szembe. Mihelyt az egyiket megoldottuk, felbukkan egy másik. Ha felismerjük, hogy minden párkapcsolat- természeténél fogva- folyamatos felhívás egy nagyobb fokú tudatosság elérésére, akkor képesek leszünk a felmerülő nehézségekre nem pusztán nyűgként, hanem mint a szerelem ösvényének szükséges velejáróira tekinteni. Ezek a nehézségek ugyanis arra sarkallnak bennünket, hogy a tudat fényével bevilágítsuk tudattalan énünk sötét zugait, és mozgósítsuk azokat a belső erőforrásainkat- mint a kedvességet, a bátorságot, a türelmet és nagylelkűséget-, amelyek révén megtapasztalhatjuk lényünk valódi gazdagságát és mélységét.

Ha hajlandóak vagyunk lemondani a könnyű megoldásokról, a szerelemben adódó nehézségeket saját szolgálatunkba állíthatjuk- általuk érintkezésbe léphetünk a szívünkkel, ezzel a magasabb intelligenciával, amely képes átvezetni egy párkapcsolat minden bizonytalanságán és útvesztőjén.”